Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową www.SPKozmice.pl Wszystkie aktualności, informacje i zdjęcia znajdziecie w jednym miejscu.

13 stycznia odbyła się pokazowa lekcja matematyki w klasie Id.

Lekcja przeprowadzona była w pracowni informatycznej z wykorzystaniem programu GeoGebra.
Uczniowie poznali na lekcji prostokątny układ współrzędnych; zaznaczali i odczytywali punkty, rysowali i obliczali pola figur o podanych wierzchołkach. Program GeoGebra pomógł im w sprawnym wyróżnianiu kolorem wybranych wielkości, wyznaczaniu różnych położeń figur geometrycznych, a także w opisywaniu wykonywanych przekształceń. Wszystkim (uczniom i nauczycielom) taka forma pracy bardzo się podobała.
Klasa Id z zapałem łączy wiedzę matematyczną z umiejętnościami informatycznymi: uczniowie już wcześniej poznali GeoGebrę – na kilku poprzednich lekcjach wykonywali konstrukcje prostych prostopadłych i równoległych, trójkątów przystających - w trzech konfiguracjach zależnych od cech przystawania.

Warto nadmienić, iż 50% uczniów tej klasy kontynuuje swoją przygodę z GeoGebrą na dodatkowych zajęciach matematycznych w ramach projektu dofinansowanego przez Fundację mBanku „Matematyka w praktycznych zastosowaniach”.

Nauczyciel przedmiotu: Elżbieta Krawczyk; nauczyciel wspomagający: Renata Kucharska