Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową www.SPKozmice.pl Wszystkie aktualności, informacje i zdjęcia znajdziecie w jednym miejscu.

11 maja 2017 roku w Gimnazjum w Koźmicach Wielkich odbył się Powiatowy Festiwal Filmu Obcojęzycznego „Złote Kłosy”.

Festiwal odbywał się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Wielickiego pana Jacka Juszkiewicza oraz Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka pana Artura Kozioła.
Udział wzięły szkoły: Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce, Gimnazjum w Niepołomicach, Gimnazjum Społeczne im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej, Publiczne Gimnazjum w Kłaju, Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich, Gimnazjum im. Ks. Karola Wojtyły w Niegowici, Gimnazjum w Dobranowicach i oczywiście Gimnazjum w Koźmicach Wielkich.
Uczestnicy przygotowali 10 filmów o tematyce związanej z Polską (cztery w języku angielskim, pięć w języku niemieckim oraz jeden dwujęzyczny niemiecko- angielski), które zaskakiwały zarówno kreatywnością, jak i umiejętnościami językowymi oraz filmowymi.
Różnorodność była imponująca, zekranizowano polskie legendy, przedstawiono piękno polskiej natury i zabytki architektoniczne, ciekawe pobliskie zakątki oraz wywiady z obcokrajowcami zwiedzającymi Polskę. Podsumowując dzieła młodych twórców przekonywująco informowały o atrakcyjności naszego kraju i jego mieszkańców.
Wybór najlepszego filmu był bardzo trudny, ponieważ każdy z nich był wyjątkowy. Po długich obradach jury (w którego skład wchodziło trzech losowo wybranych nauczycieli języków obcych przybyłych na konkurs), pierwsze miejsce przyznało Gimnazjum w Niegowici za film „Info news”, drugie Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich za film „Die weiße Dame aus der Rawer Burg” a trzecie Gimnazjum w Dobranowicach za film „Therapeutic group of polish legends”- gratulacje!

 

Galę rozdania nagród zaszczycili swoją obecnością: pani Zdzisława Argasińska i Liza Engel z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec, pan Łukasz Sadkiewicz - Wicestarosta Wielicki, pan Roman Wcisło - Członek Zarządu Rady Powiatu, pan Rafał Ślęczka - Zastępca Burmistrza ds. Społecznych, pani Bożena Bartyzel - Zastępca Kierownika Wydziału Edukacji oraz Doradca i Ekspert ds. języka niemieckiego, Koordynator ZFA Jugend debattiert international- pani Sabine Maya Schlattner, Doradca i Koordynator ZFA- pan Ralf Auris, Doradca Metodyczny ds. języka niemieckiego w Krakowie- pan Waldemar Grzebień oraz Przewodniczący Rady Rodziców Gimnazjum w Koźmicach Wielkich- pan Szczepan Stanek.


Bardzo dziękujemy Staroście Powiatu Wielickiego i Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka za objęciem konkursu honorowym patronatem oraz Konsulowi FRN, Starostwu Powiatowemu w Wieliczce i Radzie Rodziców w Gimnazjum w Koźmicach Wielkich za ufundowanie nagród.
Dziękujemy uczniom, twórcom wspaniałych filmów oraz ich nauczycielom za udział w konkursie, gronu pedagogicznemu Gimnazjum w Koźmicach Wielkich, szczególnie nauczycielom języków obcych za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia i przybyłym gościom za uświetnienie uroczystości rozdania nagród.
Szczególne podziękowania składamy na ręce Dyrekcji w Koźmicach Wielkich za wieloletnie zaangażowanie i wspieranie wszystkich inicjatyw, których celem jest rozwój uczniów i promocja wiedzy.


Pomysłodawca i Organizator Konkursu: Anna Halverscheid