Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową www.SPKozmice.pl Wszystkie aktualności, informacje i zdjęcia znajdziecie w jednym miejscu.

Złożenie wniosku do szkoły ponadgimnazjalnej do 12 czerwca do godz. 15.00

(Uczniowie wybierający szkoły z terenu Krakowa rejestrują się elektronicznie na stronie omikron, a następnie wydrukowany wniosek składają w szkole pierwszego wyboru. Uczniowie wybierający szkołę w Dobczycach rejestrują się elektronicznie na stronie Vulcan i wydrukowany wniosek donoszą do szkoły. Szkoły z terenu Wieliczki - wniosek w wersji papierowej).

Dostarczenie kopi świadectwa ukończenia szkoły oraz kopi zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 23 czerwca do 27 czerwca do godz. 15.00.
30 czerwca godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 30 czerwca od godz. 12.00 do 3 lipca do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodziców woli podjęcia nauki w danej szkole do 5 lipca do godz. 15.00 przez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 7 lipca godz. 12.00