Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową www.SPKozmice.pl Wszystkie aktualności, informacje i zdjęcia znajdziecie w jednym miejscu.

Zapraszamy wszystkich trzecioklasistów z terenu Miasta i Gminy Wieliczka.

W programie:

 

 

Od września 2015 roku w Gimnazjum w Koźmicach Wielkich realizowane będą zajęcia z Doradztwa Zawodowego, w ramach innowacji pedagogicznej :
„Mój wybór – moja przyszłość” Jak pomóc uczniom zaplanować własną karierę edukacyjno – zawodową.


Zaproponowana innowacja pedagogiczna zakłada nowatorskie rozwiązanie o charakterze programowym, organizacyjnym i metodycznym. Obejmuje swoim  zasięgiem całą szkołę (uczniów na wszystkich poziomach oraz ich rodziców).

 

Głównym celem programu jest podniesienie u uczniów Gimnazjum w Koźmicach Wielkich zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej edukacji oraz zdolności do przyszłego zatrudnienia zgodnie z posiadanymi predyspozycjami, poprzez:
indywidualizacje pracy z uczniami i ich rodzicami;
podmiotowe traktowanie uczniów i ich rodziców;
partnerskie relacje nauczyciel – uczeń – rodzice;
stosowanie działań dydaktyczno –wychowawczych, służących aktywizacji poznawczej uczniów, kształtowaniu jednostek o bogatej osobowości, twórczych i krytycznych;
wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych.

 

Ogólne cele programu zakładają:
Wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności i kompetencje o kluczowym znaczeniu dla podejmowania trafnych decyzji edukacyjno – zawodowych.
Umożliwienie uczniom dostęp do zasobów informacji edukacyjnych i zawodowych będących w wyposażeniu szkoły oraz w formach e-learningowych służących zdobywaniu informacji zawodowych .
Zapewnienie uczniom na terenie szkoły dostępu do doradcy zawodowego oraz zapewnienie jego udziału w planowaniu kariery zawodowej.
Aktywizowanie rodziców w proces wychowawczy dziecka prowadzący do wyboru zawodu i właściwej szkoły ponadgimnazjalnej.
W trakcie realizacji programu „Mój wybór – moja przyszłość” szczególny nacisk będzie kładziony na metody aktywizujące z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych oraz nowoczesnego sprzętu będącego na wyposażeniu szkoły.

 

Zajęcia realizowane będą w systemie modułowym w wymiarze 1 godzina lekcyjna co 2 tygodnie.

 

W klasach pierwszych zaproponowano Moduł I „Co wiem o sobie”. Głównym celem tego modułu jest poznanie samego siebie, swoich zainteresowań i uzdolnień, określenie osobowości i  predyspozycji zawodowych.

W klasie drugiej realizowany będzie Moduł II  „Co wiem o zawodach i rynku pracy”. Celem tego modułu jest zainteresowanie młodzieży swoją przyszłością zawodową, poznanie klasyfikacji zawodów  i specjalności,  poznanie zawodów przyszłości, kryteriów właściwego wyboru zawodu oraz roli pracy w życiu człowieka. Zdobędą informacje na temat rynku pracy.

Do trzeciej klasy opracowano Moduł III „ Co wiem o przyszłej szkole”. Uczniowie poznają ścieżkę kształcenia ponadgimnazjalnego, zasady rekrutacji, rolę i zadania urzędów pracy. Zaplanują swoją ścieżkę kariery.


Program przewiduje również spotkania z rodzicami, tematycznie związane z poszczególnymi modułami. W ramach tych spotkań będą przekazywane informacje dotyczące realizacji tematów w ramach modułu. Zdobędą informacje na temat zawodów i kierunkach kształcenia ponadgimnazjalnego, zasad rekrutacji oraz struktury szkolnictwa. Przekazane zostaną także informacje  na temat zainteresowań uczniów i ich planów edukacyjno – zawodowych ( wyniki diagnozy ) oraz inne wynikające z potrzeb rodziców. Spotkania te mają zachęcić rodziców do podejmowania współpracy, wspólnych działań zmierzających do przygotowania uczniów do dokonania właściwych wyborów edukacyjnych i zawodowych.

 

Powyższa propozycja programowa korzystnie wpłynie na ogólny poziom edukacyjny uczniów Gimnazjum w Koźmicach Wielkich.  Umożliwi im racjonalne i systematyczne przygotowanie się do podjęcia ważnej decyzji życiowej. Pozwoli lepiej zrozumieć samego siebie w odniesieniu do właściwego wyboru zawodu i szkoły.
Im wcześniej nauczymy młodzież świadomie planować swoje życie, przekażemy wiedzę, niezbędne umiejętności oraz aktualną informację edukacyjno – zawodową, tym łatwiej będzie im osiągnąć sukces edukacyjno – zawodowy.

 

Opracowanie programu i realizacja - doradca zawodowy mgr Bożena Perz

W piątek 27 marca 43 uczniów klas trzecich naszego gimnazjum wzięło udział w targach edukacyjnych - „Festiwal Zawodów w Małopolsce”.

Uczniowie mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną 250 szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych (w tym zagranicznych), oraz – co warte podkreślenia - uczestniczyć w pokazach zawodów „na żywo”. Prezentacje szkół oraz przedsiębiorców pogrupowane były w 7 branż: budowlaną, informatyczno – elektroniczną, rolno - przetwórczą, społeczno - medyczną, turystyczno - gastronomiczną, usługową i mechaniczno - mechatroniczną.

Targi edukacyjne cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczniów małopolskich szkół. W czasie pierwszego dnia wystawy obejrzało ponad 10 tys. osób. 

Każdego roku tysiące uczniów staje przed pytaniami:
Co dalej? Jaki zawód chce wykonywać?
Czy mam predyspozycje do wymarzonej przeze mnie pracy?
Jaką wybrać szkołę?

Targi Edukacyjne ułatwiają znalezienie odpowiedzi na te i inne pytania, są miejscem, w którym uczniowie poznają praktyczne aspekty wiedzy, sprawdzają, jakie zawody mogą wykonywać wybierając konkretną szkołę,
wymieniają się doświadczeniem.


Termin: 26-28 marca 2015r. Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków ul. Galicyjska 9
Program:
Prezentacja szkół zawodowych i wyższych oraz przedsiębiorców w 9 branżach
Salon szkół wyższych polskich i zagranicznych
Doradztwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych


Wyjazd uczniów naszego Gimnazjum na Targi Edukacyjne odbędzie się w piątek 27 marca o godz. 9.00
Chętni proszeni są o zgłoszenie się do p. Bożeny Perz (ilość miejsc ograniczona).
Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

Drodzy Rodzice i Uczniowie klas III !

Zapraszamy na I Koźmickie Targi Edukacyjne Szkół Średnich.

Celem targów jest zapoznanie naszych uczniów i ich rodziców z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych z którymi wiążą swoja niedaleką przyszłość edukacyjną nasi uczniowie.
Zapraszamy Państwa 16 marca 2014 w godzinach 14:00 - 16:00 na spotkanie ze szkołami ponadgimnazjalnymi prezentującymi swoją ofertę z Krakowa, Wieliczki i okolic.

Lista szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w Targach Edukacyjnych

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2  im. Kazimierza Górskiego w Krakowie
http://www.zsm2krakow.pl/
Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie im. Gen. Augusta E. Fieldorfa – Nila
http://zsmnr4.edupage.org/?
Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie
http://www.szkola.izba.krakow.pl/?page_id=169  
http://izba.krakow.pl/
XV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Krakowie
http://xvlo.pl/
Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Krakowie
http://www.zsch.krakow.pl/
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce
http://www.wieliczka.pl/lo/
Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie
http://www.tl.krakow.pl/
Zespół Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego I Gazownictwa im. Prof. Walerego Goetla w Krakowie
http://www.brzozowa5.edu.pl/
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie
http://www.zsm1krakow.pl/
Zespół Szkół nr 1 im. Św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie
http://www.tk.krakow.pl/Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie
http://www.zsisim.pl/
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego w Wieliczce
http://www.pckziu-wieliczka.pl/
Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie
http://www.zsel1.krakow.pl/
Zespół Szkół im. Ks. Józefa Tischnera
http://www.dobczyce.edu.pl/
Zespół Szkół w Świątnikach Górnych
http://www.zs-swiatniki.pl/